Forumai ir konferencijos

Pastaraisiais metais surengta daugiau nei 15 dienos ir forumai apie smurtą. Paskutinė konferencija įvyko Madride 2017 lapkritį, veikiant Deputatų kongrese, Madrido miesto taryboje ir El Pozo kultūros centre. Tikimės, kad šiame 2ªMM, be kiekvienos vietos veiklos, bus bent diena arba forumas, kuriame bus galima keistis, diskutuoti ir planuoti būsimus veiksmus, be to, kad suartės organizacijos ir bendradarbiai.

Šiuo metu nėra jokių artėjančių įvykių.