Pasaulio kovo informacinis biuletenis - Naujieji Metai

Pasaulio kovo informacinis biuletenis - Naujieji Metai

Šiuo „Ypatingų Naujųjų metų“ informaciniu biuleteniu siekiama viename puslapyje parodyti visos vykdomos veiklos santrauką. Kas už tai būtų geriau, nei suteikti prieigą prie visų paskelbtų biuletenių. Mes parodysime 2019 m. Išleistus biuletenius, kurie bus užsakyti nuo paskutiniojo iki pirmojo ir suskirstyti į 5 skyrius iš trijų biuletenių. Mes tarnaujame