baigėsi antrasis PASAULIO KOVAS

Už ką

Praneškite apie pavojingą pasaulio situaciją, kylančią dėl didėjančių konfliktų, ir toliau didinkite supratimą, darykite pastebimus pozityvius veiksmus, pasakykite balsą naujoms kartoms, norinčioms įdiegti Nesmurto kultūrą.

Qué

1-2009 pasaulio 2010º pasaulio fone 93 dienų metu nuvyko į 97 šalis ir penkis žemynus. Siūlomas šis 2ª pasaulis dėl taikos ir neveikimo 2019 ir 2020 metų metu.

Kada ir kur

2ªMM prasidės Madride 2 2019, Tarptautinės smurto dienos. Ji išvyks į Afriką, Ameriką, Okeaniją, Aziją, atvykusį į Madridą 8, Tarptautinės moterų dienos, kovo 2020.

Paskutinės kovo mėnesio naujienos

2ª MM prasidėjo Madride Spalis 2 2019Tarptautinė smurto diena, praėjus dešimčiai metų po 1ª MM.

Ar norite bendradarbiauti su mumis?

Rėmėjas kovo mėnesį

Eitynės eigai reikia rėmėjų, kad pasiektų maksimalią auditoriją ir dalyvavimą.

Prisijunkite prie socialinių tinklų

Organizacija

Reklamuotojų komandos

Jie atsiras iš socialinės bazės veiksmų ir projektų.

Paramos platformos

Platesnės ir įvairesnės dalyvavimo sritys, nei rėmėjų komandos

Tarptautinis koordinavimas

Koordinuoti iniciatyvas, kalendorius ir maršrutus

Šiek tiek informacijos apie mus

1-2009 pasaulio 2010º pasaulio fone 93 dienų metu nuvyko į 97 šalis ir penkis žemynus. Su sukaupta patirtimi ir turinčiais pakankamai dalyvavimo, paramos ir dar didesnio bendradarbiavimo rodiklių ... Siūloma realizuoti šį 2 March pasaulinį kovą taikai ir neveikimui 2019-2020.

  • Praneškite apie pavojingą pasaulio situaciją, didėjant konfliktams
  • Toliau kurti sąmoningumą, kad tai yra tik „taika“ ir „nediskriminavimas“
  • Padaryti matomus skirtingus ir labai įvairius teigiamus veiksmus, kuriuos žmonės, kolektyvai ir žmonės vystosi daugelyje vietų žmogaus teisių taikymo link.
  • Suteikti balsą naujoms kartoms, norinčioms perimti ir palikti ženklą